Minister rodziny odniosła się do zmian w kodeksie pracy. (fot. PAP)
Minister rodziny odniosła się do zmian w kodeksie pracy. (fot. PAP)

Badanie trzeźwości u pracowników. Zmiany w kodeksie pracy

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opisała szczegóły dotyczące nowelizacji kodeksu pracy, który wprowadzi m.in. kontrolę trzeźwości i miejsca pracy w przypadku osób pracujących zdalnie. — Kontrola miejsca pracy zdalnej będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie – np. przez telefon, e-mail czy chat. Będzie mogła być prowadzona także bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku będzie konieczne uprzednie porozumienie się z pracownikiem — powiedziała minister.

Minister rodziny o zmianach w kodeksie pracy

Minister rodziny i polityki społecznej w czwartkowym wydaniu "DGP" odniosła się do nowelizacji kodeksu pracy, która na nowo reguluje zasady zatrudnienia zdalnego.

Szefowa resortu przyznała, że jest to największa od lat nowelizacja kodeksu pracy, odpowiadająca na zmieniające się trendy na rynku pracy. Wskazała przy tym, że reguluje ona "kwestie kluczowe z punktu widzenia pracodawców i pracowników".

Marlena Maląg wskazała, że dla pracowników zmiany w kodeksie pracy oznaczają przede wszystkim "znaczne ułatwienie w postaci możliwości wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy – bez konieczności dojazdów".

— Oczywiście nie oznacza to, że pracownik może zorganizować swoje stanowisko pracy zdalnej bez zachowania jakichkolwiek standardów. Będą musiały zostać zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem wymagań ergonomii — powiedziała.

"Nic nowego"

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że obowiązek dbania o bezpieczeństwo informacji czy możliwość kontroli ze strony pracodawcy nie powinny być dla pracownika zdalnego niczym nowym.

— Już teraz na pracowniku przetwarzającym dane osobowe ciąży obowiązek ich poszanowania, choć z pewnością ryzyko dla tych danych jest większe, jeśli są one przetwarzane poza siedzibą pracodawcy. Dlatego pracodawca określi procedury ochrony danych osobowych i w razie potrzeby przeprowadzi instruktaż i szkolenie w tym zakresie — powiedziała Maląg.

Kwestia miejsca wykonywania pracy zdalnej

Wskazała przy tym, że "miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy inne wskazane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę – np. działka czy hotel – zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia".

— Oznacza to, że ani pracodawca, ani pracownik nie będzie mógł narzucić drugiej stronie miejsca wykonywania pracy zdalnej. Nie wyklucza to także sytuacji, w której strony uzgodnią, że praca będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę — mówiła.


Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę

Minister podkreśliła, że pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

— Zasady przeprowadzania takich kontroli zostaną określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie, a w przypadku ich braku – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem. Co ważne, kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem, w miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz w godzinach pracy — wskazała Marlena Maląg.

Wyjaśniła jednocześnie, że kontrola pracy zdalnej będzie podlegać tym samym zasadom, co kontrola pracownika wykonującego pracę stacjonarnie – będzie jednak ograniczona prawem pracownika do prywatności.

— W praktyce więc taka kontrola będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie – np. przez telefon, pocztę elektroniczną czy chat. Będzie mogła być prowadzona także bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku będzie konieczne uprzednie porozumienie się z pracownikiem. Pracodawca będzie również musiał dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju — zaznaczyła.

Badanie trzeźwości u osób pracujących zdalnie

Minister rodziny i polityki społecznej, odnosząc się do kwestii badania trzeźwości podkreśliła, że "zdolność pracownika do wykonywania pracy, w tym jego trzeźwość, jest warunkiem, bez którego pracownik nie jest w stanie poprawnie i bezpiecznie tej pracy wykonywać".

Dodała, że gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik wykonuje swoją pracę, będąc pod wpływem, ma obowiązek niedopuszczenia takiego pracownika do pracy.

— Obowiązek ten nie jest uzależniony od tego, czy pracownik wykonuje swoją pracę w siedzibie pracodawcy, czy w innym uzgodnionym z tym pracodawcą miejscu. (...) Pracownicy wykonujący pracę zdalną mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników nią objętych i sposób jej przeprowadzenia — podkreśliła.


Nowelizacja kodeksu pracy

Już pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o omawianych zmianach w kodeksie pracy, które – poza kwestiami związanymi z pracą zdalną – dotyczą również zmian w urlopach, wynagrodzeń czy zasiłku macierzyńskiego.

Podpis pod nowelizacją Kodeksu pracy prezydent Andrzej Duda złożył pod koniec marca bieżącego roku.

RB

(zdjęcie ilustracyjne: pracownik pracujący zdalnie / źródło: PAP)

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo