"Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy". Fot. Pixabay
"Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy". Fot. Pixabay

Co z bezrobociem w Polsce? Najnowsze dane

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 5,3 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w marcu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w końcu kwietnia zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

"Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy"

Jak poinformował w poniedziałek resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 5,3 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt. proc., a w zestawieniu z końcem kwietnia 2022 r. była niższa o 0,3 pkt. Proc.

– Kwiecień okazał się dobrym miesiącem na rynku pracy – komentuje minister rodziny Marlena Maląg.

Wskazuje, że według wstępnych danych w końcu kwietnia 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.


"Udało się uniknąć kryzysu na rynku pracy"

– Mimo najpierw pandemii, a potem napływu do Polski obywateli Ukrainy w wyniku wojny za naszą wschodnią granicą, sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra – zaznacza szefowa MRiPS.

– Porównując poziom bezrobocia w końcu kwietnia bieżącego roku do stanu z końca lutego 2020 r., tzn. tuż przed epidemią COVID-19, stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,2 pkt. proc niższa. To pokazuje, że wprowadzone przez nas instrumenty wsparcia przede wszystkim dla przedsiębiorców były skuteczne i udało się uniknąć kryzysu na rynku pracy – podkreśla minister rodziny.


Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce

Najniższe bezrobocie w końcu kwietnia br. zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

Według wstępnych danych w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 54,2 tys. osób (6,2 proc.).

Resort podkreśla, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła w marcu br. 2,8 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie euro. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,6 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

KW

"Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy". Fot. Pixabay

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo