Lista notek dla taguclkp

Biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rozważają trzy możliwe przyczyny uszkodzenia opony w prezydenckiej limuzynie, która w ostatni piątek uległa wypadkowi na autostradzie A4. Pod uwagę brane są: 1)...

Pismem z 30 września br. dyrektor CLKP przesłał do WPO w Warszawie treść opinii swych chemików w dość nietypowej formie, co komentowałem 2 października br.: " najpierw zabrał głos młodszy inspektor-dyrektor, nie...

W związku z opublikowaniem Raportu Końcowego KBWLLP prokuratura powołała własny zespół biegłych, który miał przygotować ocenę technicznych aspektów przebiegu katastrofy. Wiele miesięcy trwało analizowanie...