Ignacy Ignacy
212
BLOG

Globalna sekta klimatyczna przygotowuje się do nasilenia wojny z żywnością

Ignacy Ignacy Gospodarka Obserwuj notkę 4

Global Methane Hub ogłosił w komunikacie prasowym z 17 maja, że ministrowie rolnictwa i środowiska oraz ambasadorowie z 13 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, podpisali zobowiązanie do ograniczenia emisji metanu z rolnictwa. Stany Zjednoczone reprezentował car klimatyczny Bidena, John Kerry.

Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez te kraje i opublikowanym w Global Methane Hub :

„W zeszłym miesiącu (w kwietniu 2023 r.) Global Methane Hub nawiązał współpracę z ministerstwami rolnictwa Chile i Hiszpanii, aby zwołać pierwsze w historii globalne spotkanie ministerialne na temat praktyk rolniczych w celu ograniczenia emisji metanu. Spotkanie ministerialne zgromadziło wyższych urzędników rządowych, aby podzielić się globalnymi perspektywami dotyczącymi redukcji metanu i niskoemisyjnych systemów żywnościowych. Spotkanie zakończyło się oświadczeniem, w którym państwa zobowiązały się do intensyfikacji wysiłków na rzecz wsparcia jakości i ilości oraz dostępu do funduszy na działania adaptacyjne i łagodzące zmiany klimatu w rolnictwie i sektorze spożywczym oraz do współpracy w celu zmniejszenia emisji metanu. w rolnictwie i systemach żywnościowych”.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza, Międzyamerykański Instytut Współpracy w dziedzinie Rolnictwa, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Międzyamerykański Bank Rozwoju.

Ciekawe, że w czasie, gdy globaliści ostrzegają przed niedoborami żywności i głodem, ich rzecznicy w Banku Światowym, ONZ oraz w rządach USA i ich sojuszników mówią o przejściu na nową i niesprawdzoną formę „zrównoważonego” rolnictwa, która koncentruje się bardziej na redukcji metanu niż na żywności.

Mówią, że nowoczesna produkcja żywności jest zła, ponieważ wytwarza metan, który szkodzi środowisku.

„Systemy żywnościowe są odpowiedzialne za 60% emisji metanu” – powiedział Marcelo Mena, dyrektor generalny Global Methane Hub. „Gratulujemy krajom, które chcą przewodzić w ograniczaniu metanu w systemach żywnościowych i potwierdzamy nasze zaangażowanie we wspieranie takich inicjatyw.

John Kerry jest również bardzo entuzjastycznie nastawiony do wyłączania cennych produktywnych gruntów rolnych, zmniejszania liczby zwierząt gospodarskich i przekazywania naszych systemów produkcji żywności technokratom i globalistom, którzy składają niejasne obietnice „nowych technologii”.

Według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone są zajęte redukcją emisji metanu nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie, stwierdzając na swojej stronie internetowej : ponad 1140 projektów ograniczania metanu za pośrednictwem GMI od 2021 r.”

John Kerry powiedział w oświadczeniu: „Redukcja metanu jest najszybszym sposobem na ograniczenie ocieplenia w krótkim okresie. Żywność i rolnictwo mogą przyczynić się do niskometanowej przyszłości poprzez poprawę wydajności rolników. Witamy ministrów rolnictwa uczestniczących we wdrażaniu Global Methane Pledge”.

W komunikacie prasowym z 17 maja stwierdza się ponadto, że „konferencja koncentrowała się na wdrażaniu opartych na nauce praktyk, innowacji i technologii zgodnych ze zrównoważoną produkcją żywności…”

Kraje, które podpisały to zobowiązanie do zmiany swojej polityki rolnej, to Stany Zjednoczone, Argentyna, Australia, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Czechy, Ekwador, Niemcy, Panama, Peru i Hiszpania.

Rząd Hiszpanii zorganizuje drugą konferencję w 2024 r., aby monitorować i przyspieszać wysiłki wdrożeniowe związane z oświadczeniem i zachęcać kolejne kraje do przyłączenia się, podano w komunikacie prasowym z 14 maja.

Twierdzą, że aby uratować planetę przed emisjami pierdnięć krów, konieczne jest zmuszenie rolników do zmiany sposobu, w jaki uprawiają ziemię, przekształcenia ich gruntów i zwierząt gospodarskich w bardziej „innowacyjne” metody i „praktyki oparte na nauce”. Metody te będą musiały zostać wdrożone nie tylko w gospodarstwach rolnych, ale we wszystkich „systemach żywnościowych”.

Nie mówią jednak, na czym polegają te „innowacyjne” zmiany, tylko, że będą oparte na „nowych technologiach” i „ na nauce”.

Z języka tego wynika, że między innymi rozważa się zastąpienie dużej części mięsa wołowego i mlecznego, wieprzowiny i kurczaka, od których populacja jest uzależniona pod względem białka, larwami owadów, mącznikami, świerszczami itp. ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne i inne organizacje pozarządowe od lat promują diety bezmięsne i spożycie białka owadów, a miliarderzy inwestują w ogromne fabryki owadów powstające w stanie Illinois, w Kanadzie i Holandii, gdzie robaki mącznika , świerszcze i inne owady będą przetwarzane jako dodatki do żywności, często bez wyraźnych etykiet informujących ludzi o tym, co dokładnie jedzą. Bill Gates współpracuje również z innymi miliarderami, aby inwestować w produkcję mięsa hodowanego w laboratoriach,

Rolnicy będą coraz częściej wypierani ze swoich gruntów, jak to już dzieje się w Holandii, drugim co do wielkości eksporterze netto żywności na świecie po Stanach Zjednoczonych.

Wszystko to doprowadzi do głodu, którego współczesne pokolenie ludzi nigdy nie doświadczyło.

Wojna z żywnością jest bardzo podobna do tego, co dzieje się w sektorze energetycznym, gdzie rządy konspirują z dużymi firmami, w celu zastąpienia konwencjonalnego transportu z paliwowego na elektryczny., co oznacza, że znacznie mniej ludzi będzie stać na samochody elektryczne, a nawet jeśli będą mogli je zakupić, korzystanie z tych samochodów będzie znacznie ściślej kontrolowane i monitorowane ze względu na potrzebę stacji ładowania, które są zależne od już przeciążonej sieci energetycznej. Jeśli nie możesz ładować swojego samochodu, kiedy chcesz, ale tylko wtedy, gdy masz na to pozwolenie, przekazałeś swoją swobodę poruszania się regulatorom tych stacji ładowania.

W przemyśle spożywczym Big Agriculture będzie również współpracować z rządami światowymi, aby produkować znacznie mniej wołowiny, kurczaka i wieprzowiny, zastępując to białko owadami i sztucznym mięsem hodowanym w laboratorium, którego skutki zdrowotne są w dużej mierze nieznane.

Zmiany te widać już w Holandii, gdzie rząd wywołał zaciekłe kontrowersje, wprowadzając plan ograniczenia hodowli o 50 procent i ograniczenia stosowania nawozów azotowych o 30 procent. Choć mówi się o „innowacjach” i „nowych technologiach”, nie można zmniejszać stada i zużywać mniej nawozów, a potem twierdzić, że gospodarstwa stają się „bardziej produktywne”. To jest kłamstwo. Wszystkie ich „innowacje” przełożą się bezpośrednio na mniejszą dostawę żywności na rynki.

Teraz przygotuj się na głód. Zaopatrzenie spiżarni to łatwe rozwiązanie na krótką metę. Ale musimy też myśleć długoterminowo. Jeśli nigdy wcześniej nie zakładałeś ogrodu ani nie hodowałeś kurczaków, warto pomyśleć o tym, aby zwiększyć swoje umiejętności. Być może masz ogródek warzywny od kilku lat i masz pewne doświadczenie, które możesz dzielić z sąsiadem, który hoduje kurczaki, ale ma niewielkie lub żadne doświadczenie w ogrodnictwie. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z otaczającymi nas ludźmi będą kluczem do przetrwania, gdy ogarnie nas globalny głód.


Ignacy
O mnie Ignacy

Autor, od dłuższego czasu zajmujący się poza sprawami stricte zawodowymi, analizą zagadnień społecznych i politycznych dotyczących Polski i świata Ją otaczającego, dokonuje tego z perspektywy Stanów Zjednoczonych i ogólnie tak zwanego "świata zachodniego", starajac się koncentrować na problemach częstokroć umykających uwadze krajowych obserwatorów, lub interpretowanych odmiennie przy pomocy paradygmatu zachodnich analityków.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka