LGBT
Nie ma "orientacji seksualnych. Jest prokreacja. Reszta to perwersja
4 obserwujących
9 notek
2561 odsłon
144 odsłony

"Orientacja seksualna" nie istnieje II

Wykop Skomentuj

W 1973 r. APA, w drodze głosowania, uznała homoseksualizm za „orientację seksualną”. Odbyło się to z pogwałceniem wszelkich, elementarnych zasad Nauki i naukowego dowodzenia.

Na to , aby móc uznać dewiację za "orientację seksualną", trzeba spełnić dwa warunki konieczne:

A. Trzeba udowodnić istnienie „orientacji seksualnej”; Trzeba zdefiniować pojęcie „orientacji seksualnej”; Trzeba wykazać, że homoseksualizm i heteroseksualizm są tożsame i nie różnią się  

B. Trzeba zdefiniować kryteria, które musi spełniać dewiacja, aby mogła zostać przekwalifikowana z kategorii dewiacji seksualnych do kategorii „orientacji seksualnych”

Poniżej omawiam warunek A:

1. Ani APA ani WHO nigdy nie podały definicji „orientacji seksualnej”. Pojęcie to zostało wprowadzone bez jakiegokolwiek uzasadnienia, poza ideologicznym i bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad „orientacją seksualną”. Nie ma żadnych prac badawczych nad „orientacją seksualną”. Czy można używać kategorii, której istnienie nie zostało udowodnione i która nie została zdefiniowana?

2. Ani APA ani WHO nigdy nie zdefiniowały kryteriów, które posłużyłyby do uznania dewiacji seksualnej za „orientację seksualną”. Trudno sobie wyobrazić, jak bez sformułowania jasnych kryteriów, można zaliczyć homoseksualizm do „orientacji seksualnych” a na przykład pedofilię - do dewiacji seksualnych. Zatem można się domyślać, że powodem tego zaniechania było to, że homoseksualizm nie spełniał kryteriów „orientacji seksualnej”.

3. Jako naukowe uzasadnienie hipotezy, że homoseksualiści niczym nie różnią się od heteroseksualnych, podane zostały zaledwie dwie prace: Hooker E. (1957) (2) oraz Robins E./Saghir (1971). Metodologia tych prac, zwłaszcza pracy E. Hooker, została zakwestionowana. Jest zastanawiające, że nie przedstawiono żadnej pracy przeciwników wykreślenia, które wskazywały na istnienie różnic pomiędzy heteroseksualistami i homoseksualistami. A więc zaprezentowane zostały poglądy jedynie jednej strony.

4. Wykreślenie homoseksualizmu było poprzedzone trwającymi kilka lat aktami agresji ze strony homoaktywistów, naciskami, oskarżeniami, aktami przemocy. Głosowanie poprzedzone było szalonym, a czasem brutalnym lobbingiem: spotkania stowarzyszenia były szturmowane przez aktywistów GLM . Podczas kongresu przemówił przebrany i zakryty kapturem "dr Anonymous" oświadczając, że jest gejem, że ponad 200 innych członków APA też jest gejami.

5. Wykreślenie homoseksualizmu nastąpiło w drodze głosowania w 1974 roku. Homoseksualizm został wykreślony z listy DSM przy 5816 (58%) głosów za- i 3817 (42%) przeciw-. Co więcej, nawet wśród osób, które głosowały za wyeliminowaniem homoseksualizmu z listy dewiacji, wielu było przekonanych, że dzięki usunięciu społecznego stygmatu z homoseksualistów będzie można skuteczniej pomóc tym, którzy potrzebują i poszukują pomocy psychiatrycznej.

6. W sumie głosowało 9633 psychiatrów. Tymczasem w APA zrzeszonych było 17 000 członków. A więc w głosowaniu wzięło udział zaledwie 56% członków APA.

7. W 1973 roku zaledwie ok. 8,5% amerykańskich psychologów i psychiatrów było zrzeszonych w APA. Tak więc, decyzję APA poparło w rzeczywistości zaledwie 3% psychiatrów amerykańskich.

8. Aż 20% psychiatrów zrzeszonych w APA przyznawało się do homoseksualizmu. LGB stanowią zaledwie 2-3% populacji. Można jedynie podejrzewać, że w rzeczywistości homoseksualnych psychiatrów było więcej niż deklarowane 20%. Tak więc głosowanie w APA przypominało raczej glosowanie w klubie gejowskim.

9. Decyzje o wykreśleniu homoseksualizmu z listy dewiacji nie powinny należeć tylko do psychiatrii lecz także do innych nauk, zwłaszcza biologii, fizjologii i medycyny. Człowiek, to nie tylko sfera psychiczna, ale także sfera somatyczna, sfera biologiczna i sfera gatunku oraz sfera społeczna. Biologia określa funkcje niezbędne dla wszystkich organizmów żywych, wśród których jest rozmnażanie.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo