9 obserwujących
29 notek
40k odsłon
252 odsłony

Zagadka do rozwiązania

Wykop Skomentuj19

Zagadka Wiatru Dagteru do rozwiązania

                                                    image
 
Rys.1.
Rysunek powyższy jest schematem działania WD w przestrzeni, gdzie pan-temperatura
jest wyższa, niż pan-temperatura materialnego obiektu (planety), a pan-temperatura satelity jest także wyższa od planety. Rozkład tych temperatur wpływa na kierunki przemieszczania się WD, wywołując wrażenie przyciągania grawitacyjnego.
Zachodzi związek nierówności:

                     Fp > Fs > Fpl                              (1.1)

gdzie: Fp - potencjał termodynamiczny przestrzeni
     Fs - potencjał termodynamiczny satelity
     Fpl - potencjał termodynamiczny planety

Można także przedstawić te zależności na przykładzie wektorów stanu:

                    ap > as > apl                              (2.1)

gdzie: ap - wektor stanu przestrzeni
    as - wektor stanu satelity
    apl - wektor stanu planety

Wynikiem różnic pan-temperatur będzie kierunek i prędkość WD, którą można wykryć za pomocą eksperymentu polegającego na analizie sumarycznego widma odległych kosmicznych obiektów w warunkach ziemskich w sytuacji, gdy Księżyc znajduje się po tej samej stronie i kiedy znajduje się po stronie przeciwnej Ziemi.

image
 
Rys.2.

Według hipotezy WD, którego mechanizm działania przedstawiłem w notce; https://www.salon24.pl/u/waclaw-kopacka/960920,kosmiczny-wiatr ,  grawitacja jest wynikiem działania tego wiatru na obiekty materialne. Ich pan-temperatura jest wielkością decydującą o kierunkach WD, które są zgodne z II zasadą termodynamiki.

Światło podlega takim samym zależnościom, jak wszystko inne i jego prędkość jest sumą prędkości propagacji w ośrodku i prędkości tego ośrodka, którego w rozpatrywanym przypadku stanowi "próżnia" kosmosu, będąca wirterią (fazowa odmiana medium universale Dagteru). Jednak pomiar prędkości światła w jedną stronę nie jest możliwy do przeprowadzenia z powodu Istoty rzeczy przyrody i potrzeba do tego obserwacji pośredniej przez porównanie charakterystycznych pasków absorpcyjnych pierwiastków na tle widma światła.

Dlaczego wybrałem obserwację przeprowadzoną w warunkach ziemskich do udowodnienia występowania zjawiska WD?
Dlatego, że jest łatwa i tania do przeprowadzenia w dodatku, że efekty działania WD są wielokrotnie większe, niż rozdzielczość przyrządów.

Czytelnikom pozostawiam zagadkę; który obraz widmowy na rys.2. należy do sytuacji, gdy pozycja Księżyca jest nad głową obserwatora, a która, gdy księżyc jest po przeciwnej stronie Ziemi - A, czy B i dlaczego?


Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie