Salon24 TVPolityka

NATO

Amerykańscy żołnierze uczą się polskiego

W bazie wojskowej w Redzikowie żołnierze amerykańscy uczęszczają na kurs języka polskiego. Z kolei stacjonujący tu wojskowi będą nauczać języka angielskiego. Zajęcia zaplanowano w redzikowskim Zespole Szkół.

Więcej na kanale: Polityka