0 obserwujących
85 notek
91k odsłon
75 odsłon

Anatolij Golicyn. Rozdział 19. Siódma Operacja Dezinformacyjna -

Wykop Skomentuj1

Przypisy do Rozdziału 19

1 Przywódcy sowieccy przyczynili się do wylansowania tej analogii. Na przykład, gdy latem 1968 r. Kosygin odbywał wizytę w Szwecji, trzy razy po-pełnił przejęzyczenie, myląc Czechosłowację z Węgrami.
2 Encyklopedia, (GSE), 1962, str. 458.
3 Encyklopedia, (GSE), 1962, str. 16.
4 Encyklopedia, (GSE ), 1963, str. 18.
5 Michel Salomon, Prague Notebook: The Strangled Revolution (Notatnik Praski: Zduszona rewolucja),
Boston, Little, Brown & Co., 1071, strona 30. M. Salomon jednakże błędnie zinterpretował ten dowód, przypisując propozycje Chruszczowa nie do dalekosiężnej polityki bloku, a do przykładu dotyczącego zespołu ekspertów prezydenta Kennedy’ego.

6 Tamże, str. 30, nota 1. Salomon przeoczył znaczenie bliskich stosunków pomiędzy Barakiem i Szikiem.

7 Tamże.  

8 Tamże, strony 101-110.

9 Tamże, str. 69.

10 Tamże, str. 229.

11  Zobacz następujący fragment listu, skierowanego od Komunistycznej Partii Czechosłowacji do pięciu potęg Układu Warszawskiego, z dnia 20 lipca 1968, [cytowany za: M. Salomon], Prague Notebook, str. 121: „Manewry sił zbrojnych Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji stanowią konkretny dowód naszego wiernego wypełniania sojuszniczych zobowiązań. W celu zapewnienia sukcesu tych manewrów, podjęliśmy z naszej strony wszystkie niezbędne kroki. Nasz naród, jak również członkowie naszej armii, powitali na naszym terytorium armię sowiecką i armie sprzymierzone, w przyjazny sposób. Najwyżsi przywódcy partii oraz rząd, poprzez swoją obecność, dali świadectwo wielkiego znaczenia, przywiązywanego do tych manewrów, oraz zainteresowania nimi. Zamieszanie i pewne wątpliwości, wyrażane przez naszą opinię publiczną, pojawiały się tylko po ponawianych zmianach daty odwrotu z Czechosłowacji armii sprzymierzonych, po zakończeniu manewrów.

12 M. Salomon, PragueNotebook, op. cit., str. 120-121. Zobacz następny fragment listu partii czechosłowackiej z dnia 20 lipca 1968 r.: „Nigdy nie za-akceptujemy tego, by nasze historyczne osiągnięcia socjalizmu i bezpieczeństwo narodów naszego kraju mogło być zagrożone, albo że imperializm w sposób pokojowy, bądź też poprzez przemoc rozbiłby system socjalistyczny i przesunął równowagę sił w Europie na swoją korzyść. Zasadniczą treścią naszej ewolucji po styczniu jest właśnie ta tendencja do wzrostu wewnętrznej siły i stabilności rządów socjalistycznych, jak również naszych stosunków sojuszniczych.

13 Michel Salomon, PragueNotebook, op. cit., str. 243.
14 Michel Salomon, Prague Notebook, op. cit., str. 118-119, List partii czechosłowackiej z dnia 20 lipca 1968 r., [cytat:] „Nasz sojusz i nasza przyjaźń z ZSRR i z innymi krajami socjalistycznymi są głęboko zakorzenione w rządach socjalnych, w tradycjach i w doświadczeniach historycznych naszych narodów, w ich interesach, w ich uczuciach i w ich myślach. (...) Zachowujemy się w taki sposób, że przyjazne stosunki z naszymi sojusznikami, z krajami światowej wspólnoty socjalistycznej, pogłębią się na bazie wzajemnego poszanowania, suwerenności i równości praw, oraz międzynarodowej solidarności. W tym sensie przyczyniamy się coraz bardziej do wspólnych działań RWPG, oraz Układu Warszawskiego”.

15 Utrzymując, że ta „demokratyzacja” była w całości kontrolowanym procesem, jednak można założyć, że w Czechosłowacji istnieli prawdziwie antyreżimowe indywidualne osoby i to zarówno w kraju, jak i za granica, którzy nie zdając sobie sprawy z prawdziwego charakteru przemian „demokratyzacji” ani czemu one służą, działali zupełnie zdecydowanie i niezależnie podczas ostatnich miesięcy kryzysu, przez co ujawniali się reżimowi, jako elementy kontrrewolucyjne. Niewątpliwie tez zostali jako tacy zarejestrowani [przez służby bezpieczeństwa].

____________________________________________________________________________________
Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Tom Pierwszy Warszawa 2007
Tłumaczenia dokonano według pierwszego wydania: Anatolij Golitsyn, New Lies for Old, New York 1984, Dodd, Mead & Company za zezwoleniem na publikację w języku polskim dla celów edukacyjnych otrzymaną od: GSG & Associates, Publishers, USA Jakakolwiek część tej pracy lub jej całość może być publikowana w j. polskim z podaniem źródła amerykańskiego (jak wyżej) oraz polskiego:
Służby Kontrwywiadu Wojskowego RP, Warszawa,
ISBN 0-396-08194-0

Od michael abakus.

Kolejne rozdziały "Nowych kłamstw, w miejsce starych" Anatolija Golicyna będą publikowane tutaj, na mojej stronie, w następnych postach, w miarę postępującej korekty i koniecznych prac redakcyjnych. Jest to strona michael'a przeznaczona do tego typu publikacji i przypomnień.
Źródłem tej publikacji jest
http://www.abcnet.com.pl/?q=node/3486 w formacie pdf, skonwertowane do rtf i po koniecznych pracach redakcyjnych i reedycji typograficznej jest opublikowane na tej stronie.
Publikacja ta jest skutkiem dyskusji w okolicach komentarza:
http://maryla.salon24.pl/60768,index.html#comment_893214 

__________________________________________________________________________________________ Linki do rozdziałów książki Anatolija Golicyna,
"Nowe kłamstwa w miejsce starych",
po kolei: Przedmowa  i rozdziały:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, [19], 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Najnowszy wpis blogu [michael abakus]
Najnowszy wpis blogu [michael] _________________________________________________________________________________________________
9.590
Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale