Łamanie art. 45 Konstytucji RP
Czy zwykły obywatel ma jeszcze jakieś prawa? Czy sąd może skazać niewinnego człowieka wbrew dowodom? Czy Polska jest praworządnym państwem?
2 obserwujących
25 notek
5401 odsłon
  107   0

Skandaliczna sprawa sądowa - odc. 20 - HISTORIA PRAWDZIWA

#Sądownictwo #przemoc #wymiarsprawiedliwosci

Materiał opracowany na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy oraz nagrań dokumentujących zdarzenia będące przedmiotem śledztwa i analizy procesowej na rozprawie sądowej.

Poprzednie odcinki:      

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Część 7 Część 8 Część 9 Część 10 Część 11 Część 12 Część 13 Część 14 Część 15 Część 16 Część 17 Część 18  Część 19

Ciąg dalszy:

Następny odcinek:

W odcinku 18 został przedstawiony wniosek do Izby Dyscyplinarnej przy KRS o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi z Sądu Okręgowego w YYY. Tak, jak się można było spodziewać, podobnie jak w przypadku wniosku skierowanego do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w YYY, tak i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy KRS, Sędzia P. Radzik, wniosek odrzucił. Obywatele Polski muszą wiedzieć, że w walce z systemem są bez żądnych szans. Można wskazywać bezdyskusyjne dowody na przestępstwa sędzi, ale wymiar (nie)sprawiedliwości nic nie zrobi, aby sprawę wyjaśnić. Zasłaniają się niezawisłością, zasłaniają się postępowaniem instancyjnym i szarego obywatela mają za nic. Szarego obywatela zamkną w więzieniu za batonik, ale sędzia może wszystko w majestacie "prawa".

Można zadać ważne pytanie: czy funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości, odmawiając wszczęcia jakiegokolwiek postępowania na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ze wskazaniem bezdyskusyjnych dowodów na to przestępstwo, bierze na siebie współudział w tym przestępstwie? a może łamie art. 239 KK, poprzez ukrywanie i chronienie przestępcy?

Po otrzymaniu odmowy od Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy KRS na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec SSO JW, rodzina Bartka R., w swojej bezradności napisała 11.01.2021 r. list do #PanaProkuratoraGeneralnego #ZbigniewZiobro. Oto ten list:

Piszemy w poczuciu absolutnej bezradności, tracąc już zupełnie wiarę w to, że Polski Wymiar Sprawiedliwości ma cokolwiek wspólnego ze sprawiedliwością. Nie wiemy już kogo prosić i kto może odwrócić to wszystko zło, które się zadziało na procesie XXXK NNN/RR w Sądzie Okręgowym w YYY.

Bartłomiej R. został niesłusznie oskarżony i niewinnie skazany na 15 lat więzienia. Wyrok ten został uprawomocniony w Sądzie Apelacyjnym w YYY pod koniec RRRR roku.

Rodzina walczy od przeszło roku o sprawiedliwość. Stan faktyczny, jaki w tym procesie ustaliła SSO JW, nie ma nic wspólnego w dowodami zgromadzonymi w aktach sprawy. Sędzia, podczas prowadzenia tego procesu, dopuściła się sfałszowania zeznań świadka, zmyślenia dowodów, których nie ma w aktach, manipulowania zeznaniami oskarżyciela posiłkowego, pominięcia najważniejszego dowodu w sprawie, który następnie kazała zniszczyć, gdy rodzina Bartłomieja R. zaczęła słać pisma alarmujące o skandalu, jaki miał miejsce w tym procesie. W wyniku wysyłki wielu pism z prośbami o pomoc, rodzina otrzymała jakiś czas temu sugestię od Pani Sędzi Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (potwierdzoną przez Pana Dyrektora tegoż Departamentu), by złożyć wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec SSO JW. Tak też rodzina Bartka R. uczyniła.

Zgodnie z procedurami, najpierw wniosek ten został złożony do SSA KC, jako Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w YYY, chociaż nie wierzyliśmy w to, że SAA KC przyzna rację, co do wskazanych faktów rażącego łamania prawa przez SSO JW, ponieważ to właśnie SSA KC uprawomocnił ten skandaliczny wyrok, jaki zapadł w procesie XXXK NNN/RR. Ponadto w swoim uzasadnieniu wyroku SSA KC powoływał się m.in. na sfałszowane przez SSO JW zeznania świadka, powoływał się na zmyślone przez SSO JW dowody, powoływał się na eksperyment procesowy, który był realizowany z obrazą dla procedur sądowych, a ponadto eksperyment ten w ogóle nie został przeprowadzony do końca.

Tak, jak się można było spodziewać, SSA KC, odrzucił wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, więc rodzina Bartłomieja R. wysłała go do Rzecznika Dyscyplinarnego przy KRS, zgodnie z drugą sugestią Sędzi z DNA w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rodzina wierzyła, że Rzecznik Dyscyplinarny przy KRS, Sędzia #PiotrSchab dostrzeże ten ogrom naruszeń, rażącego łamania prawa nie tylko przez SSO JW, ale też przez Prokurator AK, biegłego WS, czy biegłą MS. Materiał, jaki został dołączony do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mówi sam za siebie, nie trzeba niczego tłumaczyć. Materiał ten jest porażający. Rodzina Bartka w pewnym momencie miała nadzieję, że wymiar sprawiedliwości wreszcie zaczął dostrzegać to zło, jakie wydarzyło się podczas procesu XXXK NNN/RR prowadzonego w SO w YYY, ponieważ dowiedzieliśmy się, że z końcem 2020 roku, Prokurator AK (która oskarżała w tej sprawie), z Prokuratura Rejonowego, Prokuratury Rejonowej w YYY (czyli de facto szefowej), stała się szeregowym prokuratorem.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale