52 obserwujących
951 notek
494k odsłony
  212   4

Tworzenie światowego ruchu przeciw covidowemu terrorowi


Mechaniczne tłumaczenie na język polski artykułu z Global Research

Bastille 2022 dotyczy nie tylko przywrócenia tych podstawowych praw. Ma na celu odwrócenie i wyłączenie kryminalnego programu COVID-19, który w ciągu ostatnich dwóch lat wywołał chaos gospodarczy, społeczny i polityczny na całym świecie w 193 państwach członkowskich ONZ, w połączeniu z bankructwami, bezrobociem, masowym ubóstwem i rozpaczą.
Od listopada 2020 r. eksperymentalna szczepionka mRNA wprowadzona przez nasze rządy (rzekomo w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa) spowodowała rosnący światowy trend zgonów i urazów związanych ze szczepionką. To zabójcza szczepionka. To zbrodnia przeciwko ludzkości.
Bastille 2022 nie jest ruchem „protestowym” wąsko zdefiniowanym.
Nie staramy się negocjować ze skorumpowanymi urzędnikami państwowymi. Kwestionujemy ich zasadność. Są kłamcami.
Naszym zamiarem jest konfrontacja z potężnymi aktorami stojącymi za tym zbrodniczym przedsięwzięciem, które dosłownie niszczy życie ludzi na całym świecie, jednocześnie tworząc podziały w społeczeństwie. Wpływ na zdrowie psychiczne grup ludności na całym świecie jest druzgocący.
Liczne blokady (pobyt w domu siły roboczej), kampanie strachu, mandaty dotyczące polityki COVID-19 nałożone na 193 państwa członkowskie ONZ również przyczyniły się do osłabienia i destabilizacji :
1. Sama tkanka społeczeństwa obywatelskiego i jego instytucji, w tym edukacja, kultura i sztuka, spotkania towarzyskie, sport, rozrywka itp.
2. Wszystkie działania sektora publicznego, w tym infrastruktura fizyczna i społeczna, usługi socjalne, organy ścigania itp.
3. Wszystkie główne działania sektora prywatnego, które charakteryzują gospodarki krajowe, regionalne i lokalne, w tym małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, gospodarstwa rodzinne, przemysł, handel hurtowy i detaliczny, gospodarkę usług miejskich, firmy transportowe, linie lotnicze, sieci hotelowe itp.
4. Struktury gospodarki światowej, w tym międzynarodowy handel towarami, inwestycje, relacje importowe i eksportowe między krajami itp . Cały krajobraz światowej gospodarki został pogmatwany.
Z kolei nastąpił proces wzbogacania się przez elitarnych miliarderów wraz z pogłębiającymi się nierównościami społecznymi. Ogromne długi zaciągnięte przez państwo narodowe w wyniku korupcji oraz zapaści fiskalnej poszybowały w górę. Coraz częściej rządy krajowe są w kaftanie bezpieczeństwa, pod wpływem potężnych instytucji wierzycieli. Siłą napędową są rosnące długi na wszystkich poziomach społeczeństwa.
Stworzenie ruchu masowego
Stawką jest stworzenie ruchu masowego (krajowego i światowego) , który kwestionuje zasadność i autorytet architektów tego podstępnego projektu, który, ogólnie rzecz biorąc, wywodzi się z: Big Money, Big Pharma, konglomeratów informatycznych, aparatu bezpieczeństwa, Wywiad, Wojskowy Kompleks Przemysłowy, Wielka Energia, Korporacyjne Media.
Jak na ironię, architekci „pandemii” COVID-19 są teraz aktywnie zaangażowani w formułowanie „Rozwiązania”. Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego polega na wprowadzeniu ogólnoświatowego reżimu totalitarnego. Rozważany jest system „Globalnego Zarządzania” .
Ponad 190 państw członkowskich ONZ ma zostać osłabionych i osłabionych. Są pod wpływem najpoważniejszego kryzysu zadłużenia w historii świata. W ramach Wielkiego Resetu instytucje demokracji parlamentarnej i państwa opiekuńczego mają zostać zastąpione niewybieralnym „partnerstwem publiczno-prywatnym” zdominowanym przez wyższe szczeble finansowego establishmentu. Według słów nieżyjącego już Davida Rockefellera:
„…Świat jest teraz bardziej wyrafinowany i gotowy do marszu w kierunku rządu światowego. Ponadnarodowa suwerenność intelektualnej elity i światowych bankierów jest z pewnością lepsza od narodowego samostanowienia praktykowanego w minionych stuleciach ”. (cytowane przez Aspen Times , 15 sierpnia 2011, podkreślenie dodane)
Scenariusz globalnego zarządzania narzuca program socjotechniki i zgodności ekonomicznej:
Stanowi rozszerzenie neoliberalnych ram polityki narzuconej zarówno krajom rozwijającym się, jak i rozwiniętym. Polega ona na zlikwidowaniu „narodowego samostanowienia” i zbudowaniu ogólnoświatowego związku reżimów zastępczych kontrolowanych przez „ponadnarodową suwerenność” (rząd światowy) złożony z wiodących instytucji finansowych, miliarderów i ich fundacji filantropijnych. (Patrz Michel Chossudovsky E-book, rozdział XIII )
Przywracanie prawdziwej demokracji
Będziemy szukać wszystkich dróg pokojowymi środkami, aby unieruchomić i podkopać ten totalitarny projekt, w tym dialog z instytucjami publicznymi i prywatnymi, funkcjonariuszami organów ścigania, członkami wojska i sądownictwa oraz wewnątrz nich.
Wymagane jest rozbicie struktur korupcji, hierarchii i nadużyć władzy , a mianowicie dążenie do tego, co można określić jako:
„demokratyzacja podejmowania decyzji w naszych instytucjach”.
Sztuka oszustwa
Niemniej jednak musimy zrozumieć ograniczenia prowadzenia skutecznych procedur sądowych przeciwko rządom krajowym. Sędziowie są często pod presją, zastraszani i skorumpowani, w zgodzie zarówno z dominującymi interesami finansowymi, jak i politykami.
Co więcej, o ile ten podstępny projekt jest egzekwowany przez rządy krajowe na całym świecie, Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), który jest oficjalnie „niezależny” od Rady Bezpieczeństwa ONZ, ma za sobą długą historię unikania zbrodni wojennych USA-NATO. MTK jest kontrolowany przez te same elity finansowe, które kontrolują rządy.
Musimy również zrozumieć złożoność tego starannie zaprojektowanego i skoordynowanego totalitarnego projektu, a mianowicie rolę różnych oszukańczych instytucji finansowych, grup doradczych i lobbystów korporacyjnych, konsultantów, „doradców naukowych” itp. działających jako pośrednicy w imieniu Big Pharma i instytucji finansowych. elity.
W strukturach władzy istnieje hierarchia. Ten złożony i skomplikowany proces podejmowania decyzji służy do kooptowania, przekupywania i manipulowania urzędnikami państwowymi . Niemal identyczne mandaty polityczne ( pochodzące z wyższych władz ) są wdrażane jednocześnie w wielu krajach, co wymaga aktywnej koordynacji. Te same potężne firmy lobbystyczne działają jednocześnie w różnych krajach (np. w Ameryce Północnej i Unii Europejskiej).
Na wdrożenie na całym świecie mandatów politycznych dotyczących COVID-19 przeznaczono ogromny, wielomiliardowy budżet . Te ostatnie sprzyjały destabilizacji społeczeństwa obywatelskiego i jego instytucji, w tym zakłócaniu usług zdrowotnych, edukacji, sportu, działalności kulturalnej itp.
Legitymacja polityków i ich potężnych sponsorów Big Money musi zostać podważona, w tym środki przyjęte przez państwo policyjne w celu wymuszenia narzucenia cyfrowego paszportu na szczepionki, a także noszenia maski na twarz, dystansu społecznego itp.
Jakie są nasze Priorytety? Licznik Propagandy
Ponad 7 miliardów ludzi na całym świecie jest bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych kryzysem koronowym. Kilka miliardów ludzi zostało już zaszczepionych „niezatwierdzoną” eksperymentalną „szczepionką” mRNA, która spowodowała falę śmiertelności i zachorowalności na całym świecie.
Chociaż tendencję tę potwierdzają oficjalne dane dotyczące zgonów i zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami, media głównego nurtu i rządy są w stanie zaprzeczania.
Niszczycielskie skutki zdrowotne szczepionki COVID-19 są rzadko dostrzegane. To samo hasło (które jest jawnym kłamstwem) powtarzane do znudzenia: „ wirus jest o wiele bardziej niebezpieczny niż szczepionka”.
„w rzeczywistości mamy więcej danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki niż wirusa i już widzimy, że wirus jest znacznie bardziej niebezpieczny niż szczepionka. ( Intercare )
Dr Alan Schroeder uważa, że martwienie się rodziców jest bardzo naturalne, ale powiedział, że w przypadku nastolatków wirus jest bardziej niebezpieczny niż szczepionka. ( NBC )
Lekarze szukają go u dzieci, ale najważniejsze jest to, że wirus jest znacznie bardziej niebezpieczny niż szczepionka.
„Mutacje w wariancie omikron sprawiają, że [wirus] jest bardziej płodny, niebezpieczny i nieuchwytny ”
itp.
Ten konsensus propagandowy musi zostać złamany. Jeśli chodzi o szczepionkę, pierwszym krokiem jest poinformowanie ludzi w całym kraju o danych dotyczących zgonów i zdarzeń niepożądanych.
Kryzys COVID zapoczątkowany w styczniu 2020 roku jest bezprecedensowy w historii świata. Propaganda pod Norymbergą to zbrodnia .
Kluczowe znaczenie ma demontaż aparatu propagandowego. Kontrpropaganda odgrywa kluczową rolę w ujawnianiu kłamstw wykorzystywanych do uzasadnienia mandatów politycznych.
Bez uporczywej dezinformacji w mediach oficjalna narracja dotycząca COVID upada.
Przede wszystkim musimy zdecydowanie rzucić wyzwanie mediom głównego nurtu, bez zwracania się konkretnie do dziennikarzy głównego nurtu, których poinstruowano, aby przestrzegali oficjalnej narracji. Powinniśmy w tym zakresie sprzyjać dialogowi z indywidualnymi (niezależnymi) dziennikarzami.
Musimy zapewnić, aby ludzie na całym świecie zrozumieli historię i niszczycielskie skutki kryzysu związanego z COVID, poparte naukowymi koncepcjami, analizami, zeznaniami i danymi. To przedsięwzięcie będzie wymagało równoległego procesu na poziomie oddolnym, uwrażliwienia współobywateli i nawiązania dialogu na temat natury domniemanej pandemii, szczepionki mRNA, testu RT-PCR, a także niszczących skutków ekonomicznych i społecznych blokad.
Chociaż musimy położyć kres kampanii strachu, musimy jednak poinformować naszych współobywateli o niebezpieczeństwach związanych ze szczepionką mRNA, a także o chaosie inżynieryjnym tego totalitarnego programu „globalnego zarządzania” w samych strukturach społeczeństwa obywatelskiego.
„ Kampania strachu” ma zostać zastąpiona „ informacjami, koncepcjami, analizami i danymi” , a także „ strategiami” konfrontacji z wielką farmą, skorumpowanymi urzędnikami na wysokich stanowiskach, a także ich sponsorami Big Money.
Musimy również zapewnić prowadzenie dialogu i debaty u podstaw społeczeństwa.
Położyć kres „zabójczej szczepionce”
Naszym pierwszym zadaniem jest natychmiastowe zatrzymanie i anulowanie tak zwanej „szczepionki” COVID-19, która wywołała falę śmiertelności i zachorowalności na całym świecie.
Według dr Thomasa Bindera :
„ Zastrzyki genowe są niebezpieczne. Mogą powodować reakcje anafilaktyczne, chorobę zakrzepowo-zatorową, trombocytopenię, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe i krótkotrwale zapalenie mięśnia sercowego.
Istnieje możliwość immunosupresji i wzmocnienia zależnego od przeciwciał, ADE, w perspektywie średnioterminowej.
A na dłuższą metę możliwe są choroby autoimmunologiczne, nowotwory i niepłodność, które nie zostały jeszcze wykluczone”.
Według lekarzy ds. etyki COVID w UE, Wielkiej Brytanii i USA dane zebrane odpowiednio przez EudraVigilance, MHRA (Wielka Brytania) i VAERS (USA):
„odnotowaliśmy teraz znacznie więcej zgonów i obrażeń w wyniku wprowadzenia „szczepionek” COVID-19 niż w przypadku wszystkich poprzednich szczepionek łącznie od początku historii”
W odniesieniu do „szczepionki” mRNA, katastrofalna liczba zgonów związanych z iniekcjami NIE została zgłoszona przez media głównego nurtu, mimo że oficjalne dane są publicznie dostępne.
„Sygnał szkody jest teraz bezdyskusyjnie przytłaczający i zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi dla badań klinicznych domagamy się natychmiastowego wstrzymania programu „szczepień” COVID-19 na całym świecie.
Kontynuacja programu, z pełną świadomością trwających poważnych szkód i śmierci zarówno dorosłych, jak i dzieci, stanowi Crimes Against Humanity/Ludocide, za które osoby uznane za odpowiedzialne lub współwinne ostatecznie poniosą osobistą odpowiedzialność”
Wideo: Szczepionka COVID-19 została wprowadzona na rynek od połowy do końca grudnia 2020 r.
W wielu krajach nastąpiła znaczna zmiana śmiertelności po wprowadzeniu szczepionki mRNA
https://youtu.be/xSrc_s2Gqfw
Raport poufny firmy Pfizer
Warto zauważyć, że poufny raport firmy Pfizer wydany w ramach procedury wolności informacji (FOI) zawiera dane dotyczące zgonów i zdarzeń niepożądanych zarejestrowanych przez firmę Pfizer od początku projektu szczepionek w grudniu 2020 r. do końca lutego 2021 r., a mianowicie : bardzo krótki okres (maksymalnie dwa i pół miesiąca):
W pokręconej ironii, dane ujawnione w tym „raporcie poufnych” obalają oficjalną narrację o szczepionkach, rozpowszechnianą przez rządy i WHO. Potwierdza to również analizy wielu lekarzy i naukowców, którzy ujawnili niszczycielskie konsekwencje „szczepionki” mRNA.
To, co zawiera „poufny” raport firmy Pfizer, to szczegółowe dowody na wpływ „szczepionki” na śmiertelność i zachorowalność. Te dane, które emanują z „Usta Konia” mogą być teraz wykorzystane do konfrontacji i formułowania procedur prawnych przeciwko Wielkiej Farmacji, rządom, WHO i mediom.
W sądzie prawnym dowody zawarte w tym poufnym raporcie Big Pharma ( w połączeniu z danymi dotyczącymi zgonów i zdarzeń niepożądanych zebranymi przez władze krajowe w UE, Wielkiej Brytanii i USA ) są niepodważalne : ponieważ są to ich dane i ich szacunki oraz nie nasz. (Analiza raportu poufnego firmy Pfizer)
Jest to przyznanie ze strony zarówno rządów, jak i Wielkiej Farmacji, że szczepionka COVID-19 jest przedsięwzięciem przestępczym” . Pfizer od początku wiedział, że to zabójcza szczepionka. Rządy nie podjęły żadnej próby wezwania do wycofania zabójczej szczepionki”.
Należy zauważyć, że firma Pfizer jest karana (2009) w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości pod zarzutem „nieuczciwego marketingu”.
W ramach ugody DoJ z 2009 r. Pfizer został zwolniony warunkowo:
„Pfizer zgodził się również zawrzeć ekspansywną umowę o uczciwości korporacyjnej … [która] przewiduje wprowadzenie procedur i przeglądów w celu uniknięcia i szybkiego wykrywania zachowań podobnych do tych, które doprowadziły do tej sprawy”.
Ale nie mamy już do czynienia z „oszukańczym marketingiem”:
„Zabijanie jest dobre dla biznesu”: Szczepionka to operacja warta wiele miliardów dolarów na całym świecie. To zabójstwo.
Gdy „szczepionka” zostanie zatrzymana, przestępczość Wielkiej Farmacji zostanie w pełni ujawniona i zrozumiana. Z kolei legalność oficjalnej narracji o COVID opartej na kłamstwach i fałszywej nauce nieuchronnie zostanie osłabiona. To pierwszy krok w kierunku przełamania „oficjalnej” narracji COVID.
Prawda jest ważną pokojową bronią. Bez propagandy i dezinformacji medialnej architekci tego projektu nie mają nogi, na której mogliby stanąć.
Przełammy „oficjalny” konsensus COVID-19 i aparat propagandowy, który zapewnia „legitymizację” kryminalnej agendy.
Gdy się rozpadnie, otworzy drogę do odwrócenia szerszego procesu chaosu gospodarczego, społecznego i politycznego, jaki narodził się w ciągu ostatnich dwóch lat.
Wymiar geopolityczny
To, co się rozwija, to nowa i destrukcyjna faza imperializmu Stanów Zjednoczonych. To totalitarny projekt inżynierii ekonomicznej i społecznej.
Administracja Bidena poparła Agendę COVID, która została wykorzystana do destabilizacji i osłabienia gospodarek narodowych, w tym gospodarek „wrogich narodów”.
Nie możemy oddzielić naszego rozumienia kryzysu COVID od rozumienia polityki zagranicznej USA i hegemonicznej agendy Ameryki: np. konfrontacja USA-NATO z Rosją w Europie Wschodniej, militaryzacja Morza Południowochińskiego skierowana przeciwko Chinom, Iranowi i geopolityce Bliskiego Wschodu , obowiązujące sankcje wobec Wenezueli i Kuby itp.
„Wielkie pieniądze, w tym fundacje miliarderów, są siłą napędową. Jest to złożony sojusz Wall Street i Bankowości, Wielkich Konglomeratów Naftowych i Energetycznych, tak zwanych „Kontraktorów Obronnych”, Wielkiej Farmacji, Konglomeratów Biotechnologicznych, Korporacyjnych Mediów, Gigantów Telekomunikacji, Komunikacji i Technologii Cyfrowych wraz z sieć think tanków, grup lobbystów, laboratoriów badawczych itp. Własność własności intelektualnej również odgrywa kluczową rolę.
Ta potężna cyfrowo-finansowa sieć podejmowania decyzji obejmuje również główne instytucje kredytowe i bankowe: Rezerwę Federalną, Europejski Bank Centralny (EBC), MFW, Bank Światowy, regionalne banki rozwoju oraz Bazylejski Bank Rozrachunków Międzynarodowych ( BIS), który odgrywa kluczową rolę strategiczną.
Z kolei wyższe szczeble aparatu państwowego USA (i zachodnich sojuszników Waszyngtonu) są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane, w tym Pentagon, wywiad USA (i jego laboratoria badawcze), władze ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departament Stanu USA (w tym USA). ambasady w ponad 150 krajach).” (Michel Chossudowski, E-book, rozdział XIII )
Integracja wszystkich sektorów społeczeństwa
Należy zauważyć, że zorganizowana opozycja w wielu krajach zachodnich jest słaba. Czemu? Ponieważ „siły postępowe”, w tym lewicowi intelektualiści, liderzy organizacji pozarządowych, liderzy związków zawodowych i związkowi zarówno w Europie Zachodniej, jak i Ameryce Północnej od początku popierali oficjalną narrację COVID. Wiele z tych postępowych ruchów jest wspieranych przez fundacje korporacyjne.
Te same fundacje miliarderów (Rockefeller, Ford, Gates i inni), które są niewypowiedzianymi architektami „Wielkiego Resetu” i „Global Governance”, są również zaangażowane w (hojnie) finansowanie różnych ruchów społecznych. „Oni kontrolują opozycję”.
Oznacza to, że oddolni aktywiści są często wprowadzani w błąd i zdradzani przez swoich przywódców, którzy są rutynowo dokooptowani przez ich sponsorów-miliarderów.
Istotne jest, aby ci oddolni aktywiści zostali zintegrowani z ostoją ruchu przeciwko konsensusowi COVID-19.
Droga przed nami
Potrzebny jest rozwój szerokiej sieci oddolnej, która konfrontuje się zarówno z architektami tego kryzysu, jak i ze wszystkimi szczeblami rządowymi (tj. krajowymi, stanowymi, prowincjonalnymi, gminnymi itp.) zaangażowanymi w nałożenie szczepionki, jak również przeprowadzanie zablokowanie i zamknięcie działalności gospodarczej.
Sieć ta zostałaby ustanowiona (na poziomie krajowym i międzynarodowym) na wszystkich poziomach społeczeństwa, w miastach i wsiach, zakładach pracy, parafiach. Związki zawodowe, organizacje rolników, stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, związki studenckie, stowarzyszenia weteranów. Grupy kościelne zostaną wezwane do zintegrowania tego ruchu.
„Rozpowszechnianie informacji” za pośrednictwem mediów społecznościowych i niezależnych mediów internetowych zostanie podjęte mając na uwadze, że zarówno Google, jak i Facebook są instrumentami cenzury.
Procedury prawne i protesty toczą się we wszystkich głównych regionach świata. W ramach ogólnoświatowej sieci inicjatyw ważne jest ustanowienie mechanizmów komunikacji, dialogu i wymiany w obrębie krajów i między nimi.
Stworzenie takiego ruchu, który dobitnie kwestionuje legitymację elit finansowych, Big Pharma i in., a także struktur władzy politycznej na szczeblu krajowym, nie jest łatwym zadaniem. Będzie to wymagało pewnego stopnia solidarności, jedności i zaangażowania niespotykanego w historii świata.
Potrzebne jest przełamanie barier politycznych i ideologicznych w społeczeństwie (tj. między partiami politycznymi) i działanie jednym głosem na rzecz budowania światowego konsensusu przeciwko tyranii.
Siłą napędową jest ogólnoświatowa solidarność i godność ludzka.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale