6 obserwujących
74 notki
74k odsłony

Ostatnie komentarze

@Szeliga Szeliga31 grudnia 2019, 16:19282 - Artykuł tendencyjny. Nie uwzględnia Pan szeregu elementów. Tylko kilka poniżej. "Branie na serio propozycji aliansu który wymagałby przejścia sowieckich dywizji przez Polskę jest śmieszne. To...
Konflikt wokół Śląska Cieszyńskiego jest symptomatyczny. Jego reguła jest uniwersalna i nierozwiązywalna. Vide Kosowo, Krym czy Katalonia. Jak stronom pasuje to powołują się na przynależność historyczną. Istnieje międzynarodowa...
@Marcin Stanowiec Takiej złożonej oceny stosunków polsko-czechosłowackich podjęli się badacze w nowszych monografiach: „Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku” autorstwa Marka Kazimierza Kamińskiego,...
"W dziejach polsko-czechosłowackich, w latach 1918–1938 można wyróżnić kilka zasadniczych i decydujących etapów. Pierwsza faza to czas od listopada 1918 do listopada 1921 r. Wspomniane trzy lata obejmowały poważne konflikty, w tym...