EdithKulpienski EdithKulpienski
253
BLOG

Dlaczego niektórzy z nas wierzą w astrologię?

EdithKulpienski EdithKulpienski Hobby Obserwuj temat Obserwuj notkę 74


Astrologia to starożytne przekonanie, że przeznaczenie człowieka można odczytać ze wzoru gwiazd i planet w momencie jego narodzin. Horoskop to wykres, który opisuje to przeznaczenie. W Biblii wspomina się o astrologach na dworze królewskim w Babilonie i ich niezdolności do opowiadania lub interpretowania królewskich snów (Dan. 2:10-11 i 4:7). Prorok Izajasz szydził z astrologów, mówiąc: "Niech wystąpią twoi astrologowie, obserwatorzy gwiazd, którzy przepowiadają z miesiąca na miesiąc, niech cię ocalą od tego, co cię czeka" (Izajasz 47:13).

Dla nas chrześcijan astrologia jest zupełnie zbyteczna, ponieważ możemy skorzystać ze wskazówek Słowa Bożego. Poza tym jest ona obraźliwa dla samego Boga, ponieważ przypisuje planetom i gwiazdom moc, która tak naprawdę należy tylko do niego, próbując znaleźć jego wolę innymi sposobami, niż on sam wyznaczył. Dlaczego więc pomimo tej wiedzy wielu z nas ślepo wierzy w Horoskop, wróżby Tarota, numerologię czy innego rodzaju ezoterykę?

Mimo wielu dowodów na to, że jest ona naukowo nieuzasadniona, można powiedzieć, że wiara w nią pozostaje powszechnym zjawiskiem. Wielu z nas podejmuje często bardzo ważne decyzje życiowe, na przykład za kogo wyjść za mąż, opierając się na astrologii.

Jednakże badanie przeprowadzone w Szwecji, które miało na celu przeanalizowanie związku pomiędzy astrologią a wskaźnikiem rozwodów u ponad 500 000 osób w latach 1968-2001, nie potwierdziło, że zgodność znaków zodiaku pary miała jakikolwiek wpływ na to, czy pozostali oni w związku małżeńskim, czy ostatecznie się rozwiedli (Helgertz i Scott, 2020).

Inne badanie w formie ankiety przeprowadzonej przez zespół Andersona wśród 264 przypadkowo wybranych użytkowników Facebooka, zawierającej osiem pytań dotyczących ich wiary w astrologię oraz dodatkowych pytań (czy na przykład uważają, że astrologia jest poparta badaniami naukowymi), a także test osobowości Wielkiej Piątki, krótki test na narcyzm oraz test inteligencji oparty na rozumowaniu wizualno-przestrzennym, wykazała, że wiara w astrologię była skorelowana z wiarą w jej naukowość, większą otwartością na doświadczenie, ugodowością i narcyzmem oraz niższą inteligencją.

Dokonano porównania tych wszystkich czynników, a także wieku i płci ankietowanych, co w efekcie pokazało, że wiara w astrologię była związana z każdą z następujących cech: płcią żeńską, starością, przekonaniem, że astrologia jest naukowa, wyższym poziomem zarówno ugodowości, jak i narcyzmu oraz niższą ekstrawersją i inteligencją.

Już wcześniej wiele badań wykazało, że kobiety częściej od mężczyzn wierzą w astrologię (np. Allum, 2011 ; Bauer i Durant, 1997 ; Gecewicz, 2018), a także w zjawiska paranormalne i magiczne (Ward i King, 2020). Co potwierdziły również badania przeprowadzone przez zespół Anderssona, co więcej, ich odkrycie, że wiara w astrologię wiąże się z niższą inteligencją, jest porównywalne z odkryciem, że znajomość nauk ścisłych była ujemnie skorelowana z przekonaniem, że astrologia/horoskopy są naukowe (Allum, 2011). 

Jednak to, że narcyzm i ugodowość były niezależnie związane z wierzeniami w astrologię, jest nowym odkryciem. Narcyzm jako taki wiąże się z wygórowanym poczuciem własnej wartości i wiarą we własną wyższość nad innymi. Zespół Anderssona zasugerował, że astrologia może przemawiać do narcyzów, ponieważ jest egocentryczna i może wzmacniać ich poczucie wyjątkowości; stąd ich sardoniczne stwierdzenie: "Nawet gwiazdy uważają, że jestem lepszy". Może to być prawdą, ponieważ sami narcyzi uważają, że astrologia zapewnia im specjalną wiedzę, której większość ludzi nie posiada lub fakt, że mają jakiś szczególny związek z wszechświatem.

Tak naprawdę ludzie wierzą w astrologię z wielu różnych powodów. Niektórzy z nas wierzą, że w ten sposób uzyskają wgląd we własną osobowość, inni natomiast, że pozwoli im to zrozumieć i przewidywać przyszłość. Często ludzie wierzą, że astrologia może zapewnić im wskazówki i wsparcie w trudnych chwilach ich życia. Są i inni ludzie, którzy uważają astrologię za interesujący i zabawny sposób na odkrywanie swoich zainteresowań i pasji, a także poprawienie sobie humoru.

Ludzie w ten sposób często znajdują pocieszenie w przekonaniu, że we wszechświecie istnieje jakiś ważny powód ich cierpienia. Astrologia zapewnia im poczucie sensu i celu życia, sugerując, że wydarzenia i doświadczenia w ich życiu nie są przypadkowe, ale powiązane z niebiańskimi wzorcami i planami. Podobnie z poszukiwaniem afirmacji i poczucia własnej tożsamości, astrologia ułatwia im zrozumienie siebie i miejsca w świecie, jakie zajmują.

Horoskopy i wykresy astrologiczne zawierają przepowiednie dotyczące różnych aspektów ludzkiego życia, takich jak kariera, związki czy zdrowie. Ludzie bardzo pragną poznać własną przyszłość, a astrologia im to oferuje. Dla sceptyków pozostaje ona formą rozrywki. Wielu z nas lubi czytać horoskopy zwyczajnie dla zabawy. Intrygującym bowiem jest obserwowanie, jak dobrze opisy astrologiczne są zgodne z własnymi doświadczeniami. Jest to również alternatywna perspektywa, dzięki której można kwestionować lub odrzucać bardziej tradycyjne, lub naukowe wyjaśnienia wydarzeń życiowych, szukając pocieszenia, lub wskazówek do dalszego działania.

Astrologia jako taka jest uważana przez środowisko naukowe za pseudonaukę, ponieważ nie ma empirycznych dowodów na poparcie jej twierdzeń. Jednak wszystko to, co napisałam, może choć w małym stopniu pomoże rzucić światło na to, dlaczego ludzie nadal wierzą w astrologię i znajdują w niej jakąś wartość.


Źródło

Zdjecie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości